Giant

Giant Mountain Bikes

Giant Road Bikes

Giant Leisure Bikes

Giant Kids Bikes

Giant Electric Bikes

Giant Accessories

A2Z of Giant

Giant Anthem 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem 29er 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem 3 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem Advanced 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem Advanced 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem Advanced Pro 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant AnyRoad Advanced (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ATX 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Contend 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 1 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 2 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Control tank (On display in Accessories » Pumps - Floor Pumps)
Giant Control tower 3 (On display in Accessories » Pumps - Floor Pumps)
Giant Defy Advanced 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced 3 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced SL 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced SL 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Dirt-E+ 1 Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Dirt-E+ 2 (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Dirt-E+ 2 Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Ease-E+ 2 (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour E+ 1 Step Through (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour E+2 Disc (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour-E+ 2 Disc Step Through (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Escape 0 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 1 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 2 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 2 City Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 2 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 3 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 3 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Explore E+ 1 (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 2 (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant FastRoad CoMax (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant FastRoad E+ (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant FastRoad SLR 1 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Fathom 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 29er 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 3 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Full-E+ 0 SX Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Full-E+ 1 SX Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Full-E+ 1.5 Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Full-E+ 2 (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Glory 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Glory Advanced 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Halfway (2018) (On display in Leisure Bikes » Folding Bikes)
Giant Prime E+ 1 BD (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Prime E+ 1 BD Step Through (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Propel Advanced 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro Frameset (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced SL 0 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced SL 1 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced SL Frameset (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Quick-E+ (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Rapid 0 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Rapid 1 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Rapid 2 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Rapid 3 (2018) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Reign 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced 0 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Road-E+ 1 Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Road-E+ 2 Pro (2018) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Roam 0 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 1 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 2 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 2 Disc (2018) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 3 (2018) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Stance 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Talon 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29er 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29er 3 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 3 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant TCR Advanced 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 1 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 2 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 3 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 0 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 0 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 1 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro Frameset (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 0 DuraAce Di2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 0 RED (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 1 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 1 Disc (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 2 (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL Frameset (2018) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCX Advanced Pro 2 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX Advanced SX (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX Espoir 24 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX Espoir 26 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX SLR 1 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX SLR 2 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR 1 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR 2 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR GX 0 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR GX 1 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR GX 2 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR GX 3 (2018) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Trance 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 3 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 4 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced 0 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Frameset (2018) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trinity Advanced (2018) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant Trinity Advanced Pro 0 (2018) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant Trinity Advanced Pro 2 (2018) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant Trinity Advanced Pro TT Frameset (2018) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant XTC Advanced + 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant XTC Advanced 29er 1 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant XTC Advanced 29er 2 (2018) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant XtC Jr 1 24 (2018) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
Giant XtC Jr 2 24 (2018) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
Giant XtC Jr 20 (2018) (On display in Kids Bikes » 20" Wheel (7 to 9 yrs))
Giant XtC Jr 20 Lite (2018) (On display in Kids Bikes » 20" Wheel (7 to 9 yrs))
We have placed cookies on your browsing device to enable this website to function correctly.
Further usage of this website indicates you are happy for us to do this..
Find out about the cookies we have set and how we use them.

Offers

Signup for our latest
offers and news
Giant Logo
Liv Logo
Saracen Logo
Pinarello Logo
Specialized Logo
Madison Logo
Exposure Logo
Lezyne Logo