Giant

Giant Mountain Bikes

Giant Road Bikes

Giant Leisure Bikes

Giant Kids Bikes

Giant Electric Bikes

A2Z of Giant

Giant Anthem 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem Advanced Pro 29 0 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Anthem Advanced Pro 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant ARX 16 F/W (2020) (On display in Kids Bikes » 16" Wheel (5 to 7 yrs))
Giant ARX 16 F/W (2020) (On display in Kids Bikes » 16" Wheel (5 to 7 yrs))
Giant ARX 16 F/W (2020) (On display in Kids Bikes » 16" Wheel (5 to 7 yrs))
Giant ARX 16 F/W (2020) (On display in Kids Bikes » 16" Wheel (5 to 7 yrs))
Giant ARX 16 F/W (2020) (On display in Kids Bikes » 16" Wheel (5 to 7 yrs))
Giant ARX 20 (2020) (On display in Kids Bikes » 20" Wheel (7 to 9 yrs))
Giant ARX 24 (2020) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
Giant ARX 26 (2020) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
Giant ARX 26 (2020) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
Giant ATX 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant ATX 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Contend 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend AR 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend AR 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend AR 3 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Contend SL 2 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced 3 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 0 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Defy Advanced Pro 3 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Entour E+ 1 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour E+ 1 Low Step Through (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour E+ 1 Nexus (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Entour E+ 2 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Escape 1 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 2 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 2 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 3 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 3 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape 3 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Escape City Disc 2 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Explore E+ 1 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 1 Pro Stagger Frame (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 1 Stagger Frame (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 2 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 4 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Explore E+ 4 Stagger Frame (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant FastRoad Advanced 1 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant FastRoad Advanced 2 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant FastRoad E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant FastRoad E+ 2 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant FastRoad SL 1 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant FastRoad SL 2 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant FastRoad SL 3 (2020) (On display in Leisure Bikes » Hybrids)
Giant Fathom 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Fathom E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 1 Pro 29er (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 2 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 2 29er (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 2 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 2 Pro 29er (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 3 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Fathom E+ 3 29er (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Propel Advanced 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced 2 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 0 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced Pro Disc Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Propel Advanced SL Disc Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant Reign 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign 29 SX (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced 1 (2019) *Current Offer (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced Pro 29 0 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced Pro 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign Advanced Pro 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Reign E+ 0 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Reign E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Reign E+ 2 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Revolt 0 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt 1 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt 2 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt Advanced 0 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt Advanced 2 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt Advanced 3 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Revolt Advanced Pro (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Road E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Road E+ 2 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Roam 0 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 1 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 2 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 3 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Roam 4 Disc (2020) (On display in Leisure Bikes » Trekking)
Giant Stance 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Stance 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Stance 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Stance 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Stance E+ 1 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Stance E+ 1 Pro 29er (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Stance E+ 2 (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Talon 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 29 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant Talon 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Front Suspension)
Giant TCR Advanced 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 2 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced 3 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 0 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 0 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 1 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 2 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro 3 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro Disc Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced Pro Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 0 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 1 Disc (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL 2 (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL Disc Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCR Advanced SL Team Frameset (2020) (On display in Road Bikes » Road Racing)
Giant TCX Advanced Pro 2 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX SLR 1 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant TCX SLR 2 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR 1 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant ToughRoad SLR 2 (2020) (On display in Road Bikes » Cyclo Cross)
Giant Trance 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 29 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance 3 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced Pro 29 0 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced Pro 29 1 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance Advanced Pro 29 2 (2020) (On display in Mountain Bikes » Full Suspension)
Giant Trance E+ 0 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Trance E+ 1 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Trance E+ 2 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Trance E+ 3 Pro (2020) (On display in Electric Bikes » Electric Bikes)
Giant Trinity Advanced Pro TRI Frameset (2020) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant Trinity Advanced Pro TT Frameset (2020) (On display in Road Bikes » TimeTrial / Triathlon)
Giant XtC Jr 20 (2020) (On display in Kids Bikes » 20" Wheel (7 to 9 yrs))
Giant XtC Jr Disc 24 (2020) (On display in Kids Bikes » 24" Wheel (9 to 11 yrs))
We have placed cookies on your browsing device to enable this website to function correctly.
Further usage of this website indicates you are happy for us to do this..
Find out about the cookies we have set and how we use them.

Offers

Signup for our latest
offers and news
Giant Logo
Liv Logo
Saracen Logo
Pinarello Logo
Specialized Logo
Madison Logo
Exposure Logo
Lezyne Logo